Резултати теста из Теорије инжењерског експеримента / Теоријске и експерименталне основе практичног рада

Резултате теста из Теорије инжењерског експеримента / Теоријске и експерименталне основе практичног рада можете видети овде.