Резултати тестова из БЗНР и ЗОП и термин поновљеног теста

Резултати тестова из БЗНР и ЗОП

Да би студент положио тест из БЗНР минималан број поена који мора освојити је 16. Да би студент положио тест из ЗОП минималан број поена који мора освојити је 25. Код студената који нису освојили минималан број поена на неком од тестова ти поени су означени црвеном бојом и ти студенти морају поново полагати одговарајући тест.

Поновљени тест биће одржан у понедељак 10.02. у 12:00 у учионици број 6. Потребно је да тада дођу сви студенти који нису положили неки од тестова.