РОКОВИ ЗА ПРЕЛАЗЕ на Високу техничку школу струковних студија у Новом Саду

Студенти других високошколских установа, или студенти наше Школе који су престали да буду активни, а студирали су према „старим“ наставним плановима и програмима, а који желе да упишу ову Школу, подносе пријаву за упис, уверење о положеним испитима, наставни план и програм по коме су положили испите, од 1-15. септембра 2017. године.

Након признавања испита и доношења решења о упису у одговарајућу годину студија студент се уписује у Школу.

За упис, који ће се за ове кандидате организовати 22.09.2017. године (петак), подноси се сва документација као и за студенте који уписују прву годину студија како је одређено конкурсом за упис.