Састанак са запосленим студентима

Састанак са запосленим студентима, основних струковних студија, везан за наставне активности у зимском семестру 2021/2022. школске године, одржаће се 27.09.2021. године, понедељак, у Мултифункционалној сали, у 16 часова. Обавезно је присуство запослених студената и професора који имају такве студенте на својим предметима. Студенти могу имати статус запосленог студента ако су студентској служби доставили актуелни МА образац (сваке школске године се доставља студентској служби приликом уписа године, а најкасније пре почетка наставе).