Циклус 2011-2016.

У току је реализација 14 основних и 7 специјалистичких студијских програма акредитованих у овом циклусу акредитације.

Акредитација Установе:

Акредитација студијских програма основних струковних студија:

Акредитација студијских програма специјалистичких струковних студија: