Циклус 2017-2021.

У новембру 2016. године КАПК-у су предати захтеви и документација за акредитацију Установе и ниже наведених студијских програма основних и специјалистичких струковних студија. Након окончања процеса акредитације, уверења о акредитацији биће линкована поред одговарајућих одредница.

Студијски програми основних струковних студија:

  • Машинско инжењерство
  • Друмски саобраћај
  • Заштита од катастрофалних догађаја и пожара
  • Заштита на раду
  • Заштита животне средине
  • Графичко инжењерство и дизајн
  • Дизајн индустријских производа
  • Веб дизајн
  • Електротехника
  • Информационе технологије

Студијски програми специјалистичких струковних студија:

  • Машинско инжењерство
  • Заштита од катастрофалних догађаја и пожара
  • Заштита на раду
  • Управљање отпадом
  • Информационе технологије
  • Дизајн
  • Електроенергетика