Циклус 2017-2023.

У овом циклусу акредитовано је 10 основних и 7 специјалистичких студијских програма. У току је акредитација мастер студијског програма Инжењерство заштите.

Акредитација Установе:

Акредитација студијских програма основних струковних студија:

Акредитација студијских програма специјалистичких струковних студија: