Контакт

НазивВисока техничка школа струковних студија у Новом Саду
АдресаШколска 1, Нови Сад 21102
E-mailskola@vtsns.edu.rs
Teлефон021/4892-511
Телефакс021/4892-515
Директорdirektor@vtsns.edu.rs
Канцеларија за међународну сарадњуdirektor@vtsns.edu.rs
Координатор за мобилностcirakovic@vtsns.edu.rs
Помоћници директора021/4892-509
Секретар021/4892-525
Студентска служба:

Референт електро одсека

Референт одсека заштите

Референт машинског одсека

Референт графичког одсека021/4892-529

021/4892-514

021/4892-522

021/4892-513

Руководилац студентске службе021/4892-507
Рачуноводство021/4892-508
Жиро рачун840-727666-18
ПИБ установе100452579
Матични број установе08081000