О школи

КО СМО МИ

Висока техничка школа струковних студија из Новог Сада је основана 1959. као Виша машинска школа. Данас Школа образује широку лепезу стручњака, од машинства и свих области заштите, преко графике и дизајна, до електротехнике, информатике, електронског пословања и мултимедија. Школа је једна од водећих високошколских установа, са 14 акредитованих студијских програма на основним и 7 на специјалистичким струковним студијама и функционише у складу са европским образовним стандардима наведеним у Болоњској декларацији. Звања која се добијају по завршетку су инжењер струковних студија и инжењер специјалиста (ако завршите и четврту годину).

ШТА НУДИМО

Први степен високошколског образовања – трогодишње основне струковне студије од 180 бодова (ЕСПБ):
 1. Mашинство;
 2. Заштита од пожара;
 3. Безбедност и здравље на раду;
 4. Заштита животне средине;
 5. Цивилна заштита и спасавање у ванредним ситуацијама;
 6. Графичко инжењерство;
 7. Веб дизајн;
 8. Графички дизајн;
 9. Примењена фотографија;
 10. Електротехника;
 11. Информационе технологије;
 12. Електронско пословање;
 13. Мултимедији;
 14. Саобраћајно инжењерство.
После завршених основних струковних студија инжењери могу наставити студирање на неком од постојећих специјалистичких струковних програма у нашој Школи, или на одговарајућим факултетима у земљи и иностранству.
Други степен високошколског образовања – једногодишње специјалистичке струковне студије (као наставак основних студија) од (180) + 60 = (240) бодова (ЕСПБ):
 1. Машинство;
 2. Електроенергетика;
 3. Заштита од пожара и спасавање;
 4. Безбедност и здравље на раду;
 5. Заштита животне средине;
 6. Информатика и електронско пословање;
 7. Илустрације.
Пракса у завршном семестру
Висока техничка школа је у својe програмe као важан сегмент укључила праксу. Последњи семестар на основним и специјалистичким студијама студенти проводе на практичном раду у неком предузећу или установи. Трудимо се да ова пракса буде квалитетна, а то се постиже пажљивим избором партнерске организације и праћењем рада студената од стране професора-ментора и сарадника-коментора из организације. Резултат ове праксе је стицање искуства, прикупљање грађе за завршни рад, а дешава се и да студенти по дипломирању добију посао управо тамо где су били на пракси.У оквиру програма праксе Школа је потписала Споразум о сарадњи и са Службом Скупштине АП Војводине који ће омогућити студентима професионално усавршавање.

САРАДЊА СА ИНОСТРАНСТВОМ

Сарадња Школе са сродним институцијама из иностранства представља важан вид нашег академског живота. Због тога смо, између осталих, успоставили везе са Техничким универзитетом из Остраве (Чешка), Политехничким универзитетом из Темишвара (Румунија), Државним универзитетом из Тетова (Македонија), Велеучилиштем у Карловцу и Високом школом за сигурност из Загреба (Хрватска).

Са Техничким универзитетом из Зволена у Словачкој, припремамо заједничке конференције и пројекте. Поред тога потписан је и споразум о размени студената.

Школа је развила и блиску сарадњу са Санктпетербуршким универзитетом Државне противпожарне службе Министарства за ванредне ситуације Руске федерације, који се бави цивилном заштитом у ванредним ситуацијама. Већ неколико година, група наших студената завршне године цивилне заштите има праксу са руским студентима у њиховим ватрогасним бригадама и центрима за обуку спасилаца (Санкт Петербург, Витегра, Мурманск), док њихови студенти долазе у Србију на обуку из роњења и скијања са нашим студентима цивилне заштите.

Сваке године у јануару на Копаонику, Школа је домаћин две међународне конференције из области безбедности и здравља на раду, и из информатике и управљања знањем. Такође, сваке друге године у Новом Саду у октобру организујемо међународне конференције о заштити од пожара и експлозије, и из области безбедносног инжењерства.

Учествујемо у међународним пројектима научног, истраживачког или едукативног карактера који подстичу размену студената и професора, као што су Темпус и Еразмус.

САРАДЊА СА ПРИВРЕДОМ

Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду има развијену сарадњу са привредом, и нуди широк спектар услуга локалним и регионалним предузећима из следећих области:
 • Преглед и испитивање прописане опреме за рад;
 • Преглед и испитивање услова радне околине;
 • Стручно оспособљавање за потребе трећег лица за послове:
  • безбедности и здравља на раду;
  • одговорног лица за вршење прегледа и испитивања опреме за рад;
  • одговорног лица за испитивање услова радне околине;
  • машинског столара, и руковаоце дизалица, виљушкара и грађевинских машина.
 • Израда Акта о процени ризика на радном месту и у радној околини;
 • Израда Правилника о безбедности и здрављу на раду;
 • Консултантске активности у оквиру припрема за сертификацију система квалитета за  области: управљање, заштита животне средине, безбедност и здравље на раду, и интегрисани систем;
 • Испитивање електроизолационе опреме;
 • Израда Плана управљања отпадом.
Конференције

У сарадњи са Техничким универзитетом из Зволена, Словачка, Школа успешно организује сваке друге године октобра месеца у Новом Саду Конференцију из области Заштите од пожара, а сваке године јануара на Копаонику у сарадњи са Факултетом техничких наука из Новог Сада Конференцију из области Безбедности и здравља на раду.

Обе конференције су међународног карактера са радовима из Словачке, Чешке, Русије, Велике Британије, Хрватске, Македоније.

Наставни кадар Школе узима учешће и на многим другим Конференцијама у земљи и иностранству и успоставља сарадњу са другим високошколским установама, у оквиру које се одвија и размена студената и професора.