Самовредновање

Самовредновање представља део Политике квалитета Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду. У поступку самовредновања разматра се оцена студената и запослених. Самовредновање се врши у складу са одредбама Правилника о самовредновању и оцењивању студијских програма, наставе и услова рада и одређеним процедурама система управљања квалитета.

У циљу потпуних информација можете погледати следеће документе: