Циклус 2007-2011.

Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду је 2007. године акредитована у складу са принципима болоњског процеса.

Акредитација Установе:

Акредитација студијских програма основних струковних студија:

Акредитација студијских програма специјалистичких струковних студија: