Циклус 2012-2016.

У овом циклусу акредитовано је 14 основних и 7 специјалистичких студијских програма.

Акредитација Установе:

Акредитација студијских програма основних струковних студија:

Акредитација студијских програма специјалистичких струковних студија: