Циклус 2017-2023.

У овом циклусу акредитовано је 10 основних, 7 специјалистичких и 1 мастер студијски програм.

Акредитација Установе:

Акредитација студијских програма основних струковних студија:

Акредитација студијских програма специјалистичких струковних студија:

Акредитација студијских програма мастер струковних студија: