ССС – Специјалистички рад

Преузети образац у коме се куца специјалистички рад у одговарајућој верзији Word документа, а који је сачињен према следећем упутству :

  • Word 97 – 2003
  • Word 2007 и новији

Приликом пријаве специјалистичког рада потребно је попунити одговарајућу документацију и предати на Студентску службу. Документацију можете преузети у папирној форми у Студентској служби или одавде у електронској форми.