Стручна мастер пракса 1 и 2

Обавештење у вези предмета Стручна мастер пракса 1 прочитајте овде.

Обавештење у вези предмета Стручна мастер пракса 2 прочитајте овде.