Провера оцена у информационом систему

Студенти су обавезни да 13.09.2021. године (понедељак), непосредно после 12 часова, провере свој електронски досије и евентуалне грешке пријаве надлежном референту студентске службе до 12 часова 14.09.2021. године (уторак).

Улазни подаци за генерисање ранг листе за упис на буџет II и III године студија се аутоматски, на задату команду, повлаче из електронских досије студената, па се подсећају студенти да провере да ли су им испити које су положили у току ове школске године унесени у систем. Ако неко до сада, из било ког разлога, није проверио свој електронски досије, ово је последња шанса да се хитно реагује. У противном се Школа неће сматрати одговорном за проблеме који могу настати (додатни финансијски издаци, смањење вероватноће освајања буџета за наредну школску годину, губљење времена на решавање застарелог проблема, …).

У Новом Саду, 08.09.2021. године