Све о упису 2018/2019

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 2018. – други уписни рок

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 2018. – други уписни рок


КОНКУРС ЗА УПИС у прву годину мастер струковних студија у школској 2018/2019. години – други уписни рок

КОНКУРС ЗА УПИС у прву годину специјалистичких струковних студија у школској 2018/2019. години – други уписни рок


КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА УПИС У ДРУГУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПО СТАРИМ ПЛАНОВИМА И ПРОГРАМИМА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА УПИС У ДРУГУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПО НОВИМ ПЛАНОВИМА И ПРОГРАМИМА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА УПИС У ТРЕЋУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПО СТАРИМ ПЛАНОВИМА И ПРОГРАМИМА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ДРУГУ, ТРЕЋУ И ПОНОВЉЕНУ ГОДИНУ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА УПИС СТУДЕНАТА ДРУГЕ ,ТРЕЋЕ И ПОНОВЉЕНИХ ГОДИНА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ

Доказ о запослењу за запослене студенте, је МА образац који доносе у Школу приликом уписа школске и студијске године.


КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 2018. – други уписни рок

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА У ШК. 2018/19. ГОДИНИ


КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 2018. – први уписни рок

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ШК. 2018/19. ГОДИНИ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ДРУГУ ГОДИНУ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ШК. 2018/19. ГОДИНИ


КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 2018. – први уписни рок

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УПИС СТУДЕНАТА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ШК. 2018/19. ГОДИНИ


Конкурс за упис у прву годину основних струковних студија у школској 2018/2019. години у другом уписном року.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА

КОНКУРС ЗА УПИС у прву годину основних струковних студија у школској 2018/2019. години – Први уписни рок


КОНКУРС ЗА УПИС у прву годину специјалистичких струковних студија у школској 2018/2019. години – Први уписни рок


КОНКУРС ЗА УПИС у прву годину мастер струковних студија у школској 2018/2019. години – Први уписни рок