Технички универзитет у Зволену, Словачка

Уговор о сарадњи са Техничким универзитетом у Зволену, Словачка.