Трибина 3

Од 28. фебруара до 01. марта 2013. године у Високој техничкој школи струковних студија у Нишу, одржана је трећа дисеминациона трибина.

Трибина у Нишу

Преглед урађено по активностима

Матија Сокола: Извештај – Опекарска и керамичка индустрија

Скорашње активности и завршни извештај

Матија Сокола и Весна Перовић: Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању електромагнетском пољу

ЕМС: Безбедност и здравље на раду приликом извођења радова на електроенергрцким објектима

ТЕМПУС 158781: Безбедност и здравње на раду у грађевинарству

Осврт на реализацију активности 3.2

Системи за дојаву пожара

Пример добре праксе – Реализације активности 5

Закључци са трибине у Нишу