Теоријске и експерименталне основе стручног рада / Теорија инжењерског експеримента / Теоријске и експерименталне основе практичног рада

Изводи се:

  • 18.02.2020 до 28.02.2020. године у школи
  • 09.03.2020. до 20.03.2020. године у изабраном предузећу

План наставе