Теорија инжењерског експеримента / Теоријске и експерименталне основе практичног рада

Предавања из предмета Теорија инжењерског експеримента ће се одржати 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23. фебруара и то по следећем распореду:

РАСПОРЕД – ТЕОРИЈА ИНЖЕЊЕРСКОГ ЕКСПЕРИМЕНТА

Обавештење за студенте који слушају предмете Практикум, Теорија инжењерског експеримента / Теоријске и експерименталне основе практичног рада и Инжењерска пракса / Стручна пракса у летњем семестру 2018. године