Теорија инжењерског експеримента / Теоријске и експерименталне основе практичног рада

ТЕОРИЈА ИНЖЕЊЕРСКОГ ЕКСПЕРИМЕНТА/ТЕОРИЈСКЕ И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ ОСНОВЕ ПРАКТИЧНОГ РАДА

Изводи се:

  • 07.10.2019 до 18.10.2019. године у школи
  • 21.10.2019. до 08.11.2019. године у изабраном предузећу

Распоред наставе.