ВАЖНО обавештење за студенте – Приступ MOODLE систему

Поштовани студенти,

ОБАВЕЗНО прочитајте и поступите по датом упутству за приступ MOODLE систему:

ВАЖНО обавештење за студенте – Приступ MOODLE систему

У MOODLE систем су унети сви студенти уписани у текућу школску годину и сви предмети из летњег семестра, изузев предмета: Стручна/Инжењерска пракса, Практикум и Завршни рад, за које није предвиђена ова врста активности.

Предмети из зимског семестра нису у MOODLE систему, јер је настава на њима завршена.

Сви студенти који имају пријављене предмете за слушање у летњем семестру треба да поступе по упутству.

Студенти који су уписали текућу школску годину али немају пријављене предмете за слушање у летњем семестру, као и студенти који су у међувремену дипломирали, могу да занемаре ово обавештење.