Велеучилиште у Карловцу, Хрватска

Уговор о сарадњи са Велеучилиштем у Карловцу, Хрватска.