Студентска служба

Презиме
и име
Одсеци
Телефон
Радно
време
Зубић
Марица
Референт за студентска питања
- задужена за одсек Заштите
021/4892-5147,30-15,30
Андрић
Мито
Референт за студентска питања
- задужен за Електротехнички одсек
021/4892-5297,30-15,30
Каролић
Ивана
Референт за студентска питања
- задужена за Машински одсек
021/4892-5067,30-15,30
Петров
Милица
Административно технички секретар
- задужена за Графички одсек
021/4892-5137,30-15,30
Недић
Миља
Руководилац студентске службе021/4892-5007,30-15,30

Напомена: Радно време шалтера 10,00-12,00 и 14,00-15,00.