Студентска служба

Презиме
и име
Одсеци
Телефон
Радно
време
Недић
Миља
Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања021/4892-5077.30-15.30
Зубић
Марица
Виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања021/4892-5077.30-15.30
Андрић
Мито
Виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
- задужен за Електротехнички одсек
021/4892-5297.30-15.30
Срдић
Јованка
Виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
- задужена за Машински одсек
- задужена за одсек Заштите
- задужена за мастер струковне студије
021/4892-522
021/4892-514
7.30-15.30
Петров
Милица
Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
- задужена за Графички одсек
021/4892-5137.30-15.30

Напомена: Радно време шалтера 10.00-12.00 и 14.00-15.00.