У овом циклусу предато је за акредитацију 7 основних и 2 мастер студијска програма.

Акредитација Установе:

  • Акредитацијa Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду

Акредитација студијских програма основних струковних студија:

  • Машинско инжењерство
  • Друмски саобраћај
  • Инжењерство заштите
  • Графичко инжењерство и дизајн
  • Веб дизајн
  • Електротехника
  • Информационе технологије

Акредитација студијских програма мастер струковних студија:

  • Инжењерство заштите
  • Информационе технологије