У овом циклусу акредитовано је 10 основних и 2 мастер студијска програма.

Акредитација Установе:

Акредитација студијских програма основних струковних студија:

Акредитација студијских програма мастер струковних студија: