Упис друге, треће и обнова прве, друге и треће године биће 22.,23., и 24. септембра по распореду који можете погледати овде. Студенти би требало да дођу у припадајуће термине.
Материјал за упис на одређену годину студија би требало купити у портирници Школе дан пре вашег термина за упис, попунити га код куће, извршити неопходне уплате Школарине и трошкова уписа (студентски фонд и осигурање 3100,00 динара) како би се избегле гужве на упису и скратило време чекања.