Подсећамо студенте мастер студија о терминима везаним за мастер радове:

Последња верзија ментору треба да буде предата најкасније до 29.09.2023.

Одговор ментора  до 06.10.2023.

Предаја укоричених мастер радова у студентску службу до 13.10.2023.

Одбране мастер радова до: 31.10.2023.