Од 15.04.2024. године на студентском сервису (eStudent) активиране су анкете за студенте. Анкетирање је неопходан елемент самовредновања у складу са Законом о високом образовању. Учешћем у активностима самовредновања студенти остварују своја права прописана Законом о високом образовању.