Машинство и саобраћај

Милијана Перишић АлумниМилијана Перишић

Струковни инжењер саобраћаја
Школска година завршетка студија: 2017/2018.
Студијски програм: Саобраћајно инжењерство
Прочитај више

Драган Иванишевић AlumniДраган Иванишевић

Специјалиста струковни инжењер машинства
Школска година завршетка студија: 2018/2019.
Студијски програм: Машинско инжењерство

Прочитај више

Мирослав Кужић AlumniМирослав Кужић

Струковни инжењер машинства
Школска година завршетка студија: 2017/2018.
Студијски програм: Машинство

Прочитај више

Павле Ђукић АлумниПавле Ђукић

Специјалиста струковни инжењер машинства
Школска година завршетка студија: 2016/2017.
Студијски програм: Машинство

Прочитај више

Милан Гајић АлумниМилан Гајић

Струковни инжењер саобраћаја
Школска година завршетка студија: 2018/2019.
Студијски програм: Саобраћајно инжењерство

Прочитај више

Павле Караћ АлумниПавле Караћ

Специјалиста струковни инжењер машинства
Школска година завршетка студија: 2014/2015.
Студијски програм: Термоенергетика и одржавање

Прочитај више

Мирослав Хрубик АлумниМирослав Хрубик

Струковни инжењер машинства
Школска година завршетка студија: 2018/2019.
Студијски програм: Машинство

Прочитај више