Александра Ботић АлумниАлександра Ботић

Струковни инжењер заштите животне средине
Школска година завршетка студија: 2017/2018.


Након завршене средње школе, 2015. године, уписујем основне студије на Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду, на одсеку Заштита, студијски програм Заштита животне средине, где 2018. године браним завршни рад и завршавам основне студије са просечном оценом 9,61. Мастер студије уписујем 2018. године на студијском програму Инжењерство заштите на Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду, где тренутно похађам другу годину студија. Како у нашој високошколској установи поседујемо изузетно квалитетно опремљене лабораторије за хемију и инструменталне анализе, као и савремене уређаје, који омогућавају примену како класичних метода анализе тако и рада на савременој мерној аналитичкој опреми у току извођења практичног дела наставе, јавила се жеља за стицањем нових знања и практичне примене досадашњег теоријског знања. С обзиром да је рад на гасном хроматографу врло изазован, захтеван и пружа велике могућности у истраживачком раду, постоји жеља за даљим усавршавањем у тој области. Од 2019. године радим као сарадник у настави на Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду, где из више предмета припремам и изводим вежбе. Морам признати да је ово посао у којем сам се заиста потпуно пронашла. Рад са студентима може бити инспиративан и подстицајан за увођење нових, квалитетних наставних метода што отвара могућност за интересантнију, савременију и модернију наставу. Унапређење наставе ће тако омогућити студентима ефикасније и брже учење али и већу продуктивност у раду. Ту се отварају могућности за унапређење личне професионалне каријере али и развијање вештина у свакодневном животу.