Петар Јованов АлумниПетар Јованов
Струковни мастер  инжењер заштите

Школска година завршетка студија: 2018/2019.

Након завршене основне и средње школе у родном граду Зрењанину одлучујем се да упишем основне струковне студије на Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду на студијскoм програму Цивилна заштита и спасавање у ванредним ситуацијама. Основне струковне студије сам завршио са просечном оценом 8,56. Након тога уписујем специјалистиче струковне студије из области заштите на студијском програму Безбедност и здрављe на раду. Специјалистичке струковне студије сам завршио са просечном оценом 9,08. Убрзо после усвајања допуна Закона о високом образовању остварује ми се дугогодишња жеља да упишем мастер струковне студије на Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду на студијском програму Инжењерство заштите, које успешно завршавам са просечном оценом 9,00.
Током школовања, постепено са усавршавањем полагао сам и стручне испите из области заштита, те данас поседујем следећа уверења и лиценцe:
– стручни испит за обављење послова безбедности и здравља на раду
– стручни испит из области заштите од пожара.
– лиценцу за израду Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања.
– лиценцу за израду Процене ризика у заштити лица, имовине и пословања
– лиценцу за Планирање система техничке заштите
Након завршетка основних студија одмах почињем да радим у струци, прво у компанији „Шинвоз“ ДОО у Зрењанину на радном месту – менаџера HSE (Health, Safety and Environmental), а потом у агенцији која се бави пословима заштите ПР „Панонија Регулус“.
Након тога сам се осмелио да отворим сопствену фирму из области заштите „ПИН БЕЗБЕДНОСТ ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО. Она тренутно запошљава више лица са високом стручном спремом, која поседују лиценце из различитих области. Остварили смо пословну сарадњу са више фирми, међу којима бих истакао следеће: Фабрику наоружање и војне муниције ХК „Крушик“, фабрику кекса „Jaffa“, фабрике млечних производа „Млекопродукт-бисер“ и „Сомболед“, фабрику воде „MINAQUA“, и многе друге. Посебно ми је драго што смо израдили Процену ризика од катастрофа и План заштите и спасавања за град Зрењанин у којем сам одрастао, као и за околне општине. Осим тога, очекујем да ћу наставити сарадњу са Високом техничком школом струковних студија у Новом Саду, између осталог, и тако што ћу примати студенте шестог семестра на стручну праксу када се за то укаже прилика.
Викендом ме сви знају као комуникативну особу, која воли изласке и дружења, док кад дође радна недеља у потпуности се посвећујем пословним плановима, полагањима за нове лиценце и усавршавању свог стеченог знања током студирања. Сматрам да стручност и стечено знање треба искористити на домаћем тржишту, где трудом и упорношћу има посла за све, док је непотребно тежити за послом у иностранству, што је веома чест случај у нашој земљи.