Милена Дражић АлумниМилена Дражић
Специјалиста струковни инжењер заштите животне средине

Школска година завршетка студија: 2016/2017.

Након завршетка основних студија 2010. године указала ми се прилика да почнем са инжењерским радом у хемијској индустији Хипол ад у Оџацима. На почетку пратила сам рад блиских сарадника, технолога, развојних инжењера, хемичара, упознавала технологије у оквиру хемијског комлекса, радила не терену и постепено се припремала за самосталан рад. Тада је регулатива из области заштите животне средине била у повоју, те је прилика за примену теоријског знања у пракси била идеална. Убрзо сам почела самостално да радим, као инжењер заштите животне средине и сараданик на пројектима. Посао се преплитао са праћењем и применом регулативе из области заштите животне средине и системима квалитета, као и раду на развоју нових, иновативних решења у процесу производње и енергетској ефикасности. Тек 2016. године сам уписала специјалистичке студије, могла сам да ускладим посао и обавезе у току студирања. Подсетила сам се школе, професора и усавршила знање. Након 10 година, радим и даље у Хиполу, на позицији инжењера квалитета.