Дуња Миланков АлумниДуња Миланков
Специјалиста струковни инжењер заштите животне средине – заштита од пожара и спасавање

Школска година завршетка студија: 2014/2015.

Средњу школу завршила сам у Новом Бечеју 2010. године, исте године уписујем основне струковне студије на Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду, Одсек заштите, студијски програм Цивилна заштита и спасавање у ванредним ситуацијама. Завршни рад на тему: Процена угрожености Високе техничке школе струковних студија у Новом Сада од елементарних непогода и других несрећа и План евакуације објекта Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду, браним 2014. године и завршавам основне студије са просечном оценом 7,93. Специјалистичке струковне студије уписујем 2014. године на Одсеку заштите, студијски програм Заштита од пожара и спасавање. Специјалистички рад браним 2015. године, на тему Анализа ванредних ситација у 2014. години, и студије завршавам са просечном оценом 8,67. Након завршетка специјалистичких струковних студија, 2016. године почињем да радим стручну праксу у Општинској управи Нови Бечеј, у Одсеку за заштиту животне средине. Паралелно са стручном праксом полажем стручни испит из области заштите од пожара. По завршетку стручне праксе, 2017. године почињем да радим у Општинској управи Нови Бечеј у Одсеку за финансије и привреду – служба за пољопривреду, где остајем до 2019. године. Након тога прелазим у Одељење за јавне службе, на пословима Одбране и ванредних ситуација. Труд и учење се тада напокон исплатило. Радим посао који волим и за који сам вредно учила. Стечено знање током студирања ми много помаже у раду, али не само знање већ и контакти и пријатељства. Сада је наступио период где радим на себи у пословном смислу. Надограђујем стечено знање и вештине. Драго ми је што ћу све научено током студирања, на Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду, применити у својој општини.