Ненад Kовач АлумниНенад Kовач
Струковни мастер инжењер заштите

Школска година завршетка студија: 2018/2019.

Након завршетка средње електротехничке школе у Новом Саду, одлучујем се да упишем Високу техничку школу струковних студија у Новом Саду, на студијском програму Заштита животне средине. Основне струковне студије завршио сам са просеком 8,79. Након тога уписујем специјалистиче струковне студије из области Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, на студијском програму Заштита од пожара и спасавање. Специјалистичке струковне студије сам завршио са просечном оценом 8,84. Мастер струковне студије, студијски програм Инжењерство заштите, сам уписао 2018. године и исте завршио са просеком 8,29. Након завршетка основних студија 2011. године почињем да радим у Општинској управи у Бачу као млађи сарадник за заштиту животне средине. После завршетка специјалистичких струковних студија прелазим на послове ванредних ситуација и одбране.

До сада сам обављао следеће послове:

  • Заменик руководиоца Одељења за општу управу 2015-2016.
  • Руководилац Одељења за инспекцијске послове 2016-2018.
  • Члан оперативног тима за сузбијање сиве економије 2016-2018.
  • Члан Окружног тима за смањење нелегалне трговине дуваном и алкохолом 2017-2018.
  • Координатор Штаба за ванредне ситуације Бач, од 2014. године.
  • Члан Савета за безбедност, од 2017. године.
  • Члан мреже СКГО за управљање ризиком и ванредним ситуацијама, од 2017. године.