Ризик и безбедносни Инжењеринг 2012, Копаоник, 29.01.- 04.02.2012.Rizik i bezbednosni Inženjering 2012, Kopaonik, 29.01.- 04.02.2012.Ризик и безбедносни Инжењеринг 2012, Копаоник, 29.01.- 04.02.2012.

Новина је и то што ће се истовремено одржати и семинари: Дводневни стручни семинар о примени Уредбе о БЗНР на привременим и покретним градилиштима и процена ризика на њима и Курс о примени ХАЦЦП стандарда. Дакле у току десетодневног рада очекује се велики број гостију у Хотелу «Путник». Осим организатора присутни ће бити и студенти Високе техничке школе на обуци из спасавања у зимским условима и скијања, гости из иностранства (са радовима) бројни учесници из земље, представници Министарства рада, МУП-а и МОР-а и Скупштине АП Војводине.

Овог тренутка ово су планирани садржаји и могу бити само увећани. У забавном и рекреативном делу свим учесницима организатор ће понудити и почетну обуку из скијања, а покушаће се организовати и забавни живот из аниматоре. Организатор ће као и прошле године организовати превоз за учеснике од Новог Сада и Београда до Копаоника и назад.

Пропратни документ можете прегледати или скинути овде: Пропратни документ

Novina je i to što će se istovremenoodržati i seminari: Dvodnevni stručni seminar o primeni Uredbe o BZNR na privremenim i pokretnim gradilištima i procena rizika na njima i Kurs o primeni HACCP standarda.Dakle u toku desetodnevnog rada očekuje se veliki broj gostiju u Hotelu «Putnik». Osim organizatora prisutni će biti i studenti Visoke tehničke škole na obuci iz spasavanja u zimskim uslovima i skijanja, gosti iz inostranstva (sa radovima) brojni učesnici iz zemlje, predstavnici Ministarstva rada, MUP-a i MOR-a i Skupštine AP Vojvodine.

Ovog trenutka ovo su planirani sadržaji i mogu biti samo uvećani. U zabavnom i rekreativnom delu svim učesnicima organizator će ponuditi i početnu obuku iz skijanja, a pokušaće se organizovati i zabavni život iz animatore. Organizator će kao i prošle godine organizovati prevoz za učesnike od Novog Sada i Beograda do Kopaonika i nazad. 
Propratni dokument možete pregledati ili skinuti ovde: Propratni dokument