Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности услуга – Осигурање за 2014/2015. годину

Дипломирани студенти Информационих технологија Високе техничке школе могу наставити школовање даљинским системом учења на Middle Georgia State College, USA


Висока техничка школа потписала је уговор о сарадњи са Middle Georgia State College-om, који обухвата признавање предмета из области Информационих технологија студентима Високе техничке школе.
Нашим студентима и дипломцима омогућава се наставак студирања на Middle Georgia State College-у до стицања Bachelor of Science дипломе из области Информационих технологија. Признати су готово сви предмети из области Информационих технологија положени на Високој техничкој школи, те се омогућава наставак студирања у трајању 1 – 1.5 године, до стицања 4-годишње BSc diplome Middle Georgia State College-a. Посебна погодност је могућност студирања on-line системом, што је неупоредиво повољније него студирање класичним начином учења.
Према плану и програму студирања на Middle Georgia State College-у изборни предмети омогућавају концентрисање на једну од наведених области:
 • Information Technology, B.S.
 • Information Technology, B.S.- Gaming Design, and Development
 • Information Technology, B.S.- Information Assurance and Security
 • Information Technology, B.S.- Integrated Digital Media
 • Information Technology, B.S.- Network Technologies and Administration
 • Information Technology, B.S. -Software Development
Током претходних година, наши студенти су имали прилике да се бесплатно укључе у по један предмет преко on-line система Middle Georgia State College-a. Њихова искуства била су веома позитивна, а за успех на предметима оцењени су максимално од стране америчких предавача.

9. Међународно Саветовање – „Ризик и безбедносни инжењеринг“ – Копаоник 2014.

9. Међународно Саветовање – „Ризик и безбедносни инжењеринг“ – Копаоник 2014.

Висока техничка школа струковних студија из Новог Сада, организовала је 9. Међународно Саветовање на тему „Ризик и безбедносни инжењеринг“ на Копаонику.
Отварању (03.02.2014.) су присуствовали представници Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, директорка Управе за безбедност и здравље на раду, Вера Божић Трефалт, и представници институција са којима Школа има успешну сарадњу:
 • Државни противпожарни Сантпетербуршки Универзитет, Министарства Руске федерације за цивилну одбрану и ванредне ситуације
 • Политехнички Универзитет из Темишвара, Румунија
 • „Ioan Slavici“ Универзитет из Темишвара, Румунија
 • Представници инспектората рада Румуније
 • „Aurel Vlaicu“ Универзитет из Арада, Румунија
 • Технички Универзитет из Моладавије
 • Технички Универзитет из Зволена, Словачка
 • Технички Универзитет Острава, Чешка
 • Висока школа за сигурност из Загреба, Хрватска
 • Велеучилиште из Хрватског Карловца, Хрватска
 • Државни Универзитет из Тетова, Македонија
Саветовању је присуствовало преко 200 учесника из 10-ак земаља света. Ове године Висока техничка школа струковних студија из Новог Сада слави 55 година успешног рада и са овом Саветовањем почиње обележавање овог јубилеја.
9. Међународно Саветовање – „Ризик и безбедносни инжењеринг“ – Копаоник 2014.
Приликом отварања, директор Високе техничке школе струковних студија проф. др Бранко Савић, изразио је велика очекивања од ове конференције са аспекта повећања безбедности и здравља на раду запослених. Велики број стручњака из Европе који се бави овом облашћу гарант је размене корисних искустава из ове области, који ће наћи примену у пракси. Поред тога, отварају се могућности повезивања присутних институција на међународним пројектима и разменама студената и професора.

Фонтови за прегледање дипломеFontovi za pregledanje diplome


Овде можете да преузмете фонтове потребне за прегледање дипломе уколико не можете да прочитате слова на ћирилици.
Фонтови
Фонтови се налазе у архиви коју прво морате да распакујете. Након распакивања, инсталирајте фонтове који су се налазили у датој архиви како би могли да читате ћирилична слова у дипломи.

Ризик и безбедносни Инжењеринг 2012, Копаоник, 29.01.- 04.02.2012.Rizik i bezbednosni Inženjering 2012, Kopaonik, 29.01.- 04.02.2012.Ризик и безбедносни Инжењеринг 2012, Копаоник, 29.01.- 04.02.2012.

Новина је и то што ће се истовремено одржати и семинари: Дводневни стручни семинар о примени Уредбе о БЗНР на привременим и покретним градилиштима и процена ризика на њима и Курс о примени ХАЦЦП стандарда. Дакле у току десетодневног рада очекује се велики број гостију у Хотелу «Путник». Осим организатора присутни ће бити и студенти Високе техничке школе на обуци из спасавања у зимским условима и скијања, гости из иностранства (са радовима) бројни учесници из земље, представници Министарства рада, МУП-а и МОР-а и Скупштине АП Војводине.

Овог тренутка ово су планирани садржаји и могу бити само увећани. У забавном и рекреативном делу свим учесницима организатор ће понудити и почетну обуку из скијања, а покушаће се организовати и забавни живот из аниматоре. Организатор ће као и прошле године организовати превоз за учеснике од Новог Сада и Београда до Копаоника и назад.

Пропратни документ можете прегледати или скинути овде: Пропратни документ

Novina je i to što će se istovremenoodržati i seminari: Dvodnevni stručni seminar o primeni Uredbe o BZNR na privremenim i pokretnim gradilištima i procena rizika na njima i Kurs o primeni HACCP standarda.Dakle u toku desetodnevnog rada očekuje se veliki broj gostiju u Hotelu «Putnik». Osim organizatora prisutni će biti i studenti Visoke tehničke škole na obuci iz spasavanja u zimskim uslovima i skijanja, gosti iz inostranstva (sa radovima) brojni učesnici iz zemlje, predstavnici Ministarstva rada, MUP-a i MOR-a i Skupštine AP Vojvodine.

Ovog trenutka ovo su planirani sadržaji i mogu biti samo uvećani. U zabavnom i rekreativnom delu svim učesnicima organizator će ponuditi i početnu obuku iz skijanja, a pokušaće se organizovati i zabavni život iz animatore. Organizator će kao i prošle godine organizovati prevoz za učesnike od Novog Sada i Beograda do Kopaonika i nazad. 
Propratni dokument možete pregledati ili skinuti ovde: Propratni dokument