Обавештење о одлагању конференције „Заштита од пожара и експлозија“ и „Безбедносни инжењеринг“

Поштоване колегинице и колеге,

Пандемија COVID -19 поставља организаторе конференција у посебно неизвесну позицију: да ли наставити са организацијом догађаја, отказати га или одложити?

Организатори 17. Међународне конференције „Заштита од пожара и експлозија“ и 7. Међународне научне конференције „Безбедносни инжењеринг“такође су се нашли у таквој ситуацији.

Узимајући у обзир безбедност и здравље учесника, као и могуће проблеме путовања у Републику Србију и из ње, због тренутне ситуације са COVID -ом 19, донесена је одлука да се одржавање конференција, у организацији Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду, одложи за пролеће 2021. године, а тачан термин одржавања ће бити накнадно објављен.

                                                              Организациони и Научни одбор конференција

IV Међународно саветовање УПРАВЉАЊЕ ЗНАЊЕМ И ИНФОРМАТИКА

У организацији Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду, на Копаонику је 12.-13. јануара 2018. године одржана IV Међународна конференција Управљање знањем и информатика. Ова конференција је организована са намером да се поделе најновија знања из области информатике, као и актуелне теме из машинства, електротехнике, графичког дизајна, као и многих других области.

Излагачи радова, као и слушаоци на конференцији, имали су ове године прилику да чују бројне новости из струке, дискутују и размене искуства. Ове године, причало се о разним трендовима из ИТ сектора, али и других области: паметним болницама, паметним сатовима, неуронским мрежама, примени симулација у настави, безбедности информација, дигиталном маркетингу, енергетској ефикасности, 3Д моделовању, оцени квалитета наставе у високошколским установама, унапређивању практичних вештина студената кроз сарадњу високошколских установа са привредом и др.

У зборнику радова конференције (http://kmi.vtsns.edu.rs/zbornici-radova/),  може се наћи 36 радова од којих су 4 из страних држава (Румуније, Немачке, Босне и Херцеговине).

XIII Међународно саветовање РИЗИК И БЕЗБЕДНОСНИ ИНЖЕЊЕРИНГ

На Копаонику је од 9. до 11. јануара 2018. године одржано 13. Међународно саветовање Ризик и безбедносни инжењеринг у организацији Високе техничке школе струковних студија из Новог Сада. Као и на претходним скуповима, покушали смо да кроз ово Саветовање дамо допринос развоју научно–стручних знања из области заштите имајући у виду њен изузетан значај. Циљ нам је бржи напредак друштва и достизања европских стандарда којима смо, надамо се, из године у годину све ближи.

На скупу је презентовано 55 радова, од којих је 6 из страних држава – Ирана, Румуније, Хрватске и Мађарске. Захваљујемо свим ауторима на указаном поверењу, спремности и сарадњи за афирмацију заштите, а уједно и струковног образовања.

XII Међународно саветовање РИЗИК И БЕЗБЕДНОСНИ ИНЖЕЊЕРИНГ

Висока техничка школа из Новог Сада свечано отворила 12. Међународно научно саветовање “Ризик и безбедносни инжењеринг” на Копаонику. Конференцију је отворио Директор Високе техничке школе, др Бранко Савић, као и гости из Словеније, Хрватске и Румуније, са којима Школа има остварену међународну сарадњу. Саветовање је подржано од стране Министарсва рада, запошљавања, борачких и социјалних питања, тј. Управе за безбедност и здравље на раду. Научној конференцији од 9. до 11. јануара 2017. године присуствоваће више од 100 стручњака из области заштите на раду. Домаћи учесници са целе територије Србије поделиће знања и искуства са колегама из Немачке, Румуније, Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине и Македоније.

Висока техничка школа струковних студија из Новог Сада школује стручњаке из области заштите дуже од 30 година. Данас се на студијским програмима Заштите на раду, Заштите од пожара, Заштите животне средине и Цивилне заштите и спасавања у ванредним ситуацијама школује годишње око 160 студената. Школа је активан чинилац система заштите у земљи, учествујући у њему не само образовањем, већ и свим облицима сарадње са привредом. Конференција се реализује у сарадњи Високе техничке школе и Департмана за грађевину и геодезију, Факултета техничких наука у Новом Саду.

9. Међународно Саветовање – „Ризик и безбедносни инжењеринг“ – Копаоник 2014.

9. Међународно Саветовање – „Ризик и безбедносни инжењеринг“ – Копаоник 2014.

Висока техничка школа струковних студија из Новог Сада, организовала је 9. Међународно Саветовање на тему „Ризик и безбедносни инжењеринг“ на Копаонику.
Отварању (03.02.2014.) су присуствовали представници Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, директорка Управе за безбедност и здравље на раду, Вера Божић Трефалт, и представници институција са којима Школа има успешну сарадњу:
 • Државни противпожарни Сантпетербуршки Универзитет, Министарства Руске федерације за цивилну одбрану и ванредне ситуације
 • Политехнички Универзитет из Темишвара, Румунија
 • „Ioan Slavici“ Универзитет из Темишвара, Румунија
 • Представници инспектората рада Румуније
 • „Aurel Vlaicu“ Универзитет из Арада, Румунија
 • Технички Универзитет из Моладавије
 • Технички Универзитет из Зволена, Словачка
 • Технички Универзитет Острава, Чешка
 • Висока школа за сигурност из Загреба, Хрватска
 • Велеучилиште из Хрватског Карловца, Хрватска
 • Државни Универзитет из Тетова, Македонија
Саветовању је присуствовало преко 200 учесника из 10-ак земаља света. Ове године Висока техничка школа струковних студија из Новог Сада слави 55 година успешног рада и са овом Саветовањем почиње обележавање овог јубилеја.
9. Међународно Саветовање – „Ризик и безбедносни инжењеринг“ – Копаоник 2014.
Приликом отварања, директор Високе техничке школе струковних студија проф. др Бранко Савић, изразио је велика очекивања од ове конференције са аспекта повећања безбедности и здравља на раду запослених. Велики број стручњака из Европе који се бави овом облашћу гарант је размене корисних искустава из ове области, који ће наћи примену у пракси. Поред тога, отварају се могућности повезивања присутних институција на међународним пројектима и разменама студената и професора.

Ризик и безбедносни Инжењеринг 2012, Копаоник, 29.01.- 04.02.2012.Rizik i bezbednosni Inženjering 2012, Kopaonik, 29.01.- 04.02.2012.Ризик и безбедносни Инжењеринг 2012, Копаоник, 29.01.- 04.02.2012.

Новина је и то што ће се истовремено одржати и семинари: Дводневни стручни семинар о примени Уредбе о БЗНР на привременим и покретним градилиштима и процена ризика на њима и Курс о примени ХАЦЦП стандарда. Дакле у току десетодневног рада очекује се велики број гостију у Хотелу «Путник». Осим организатора присутни ће бити и студенти Високе техничке школе на обуци из спасавања у зимским условима и скијања, гости из иностранства (са радовима) бројни учесници из земље, представници Министарства рада, МУП-а и МОР-а и Скупштине АП Војводине.

Овог тренутка ово су планирани садржаји и могу бити само увећани. У забавном и рекреативном делу свим учесницима организатор ће понудити и почетну обуку из скијања, а покушаће се организовати и забавни живот из аниматоре. Организатор ће као и прошле године организовати превоз за учеснике од Новог Сада и Београда до Копаоника и назад.

Пропратни документ можете прегледати или скинути овде: Пропратни документ

Novina je i to što će se istovremenoodržati i seminari: Dvodnevni stručni seminar o primeni Uredbe o BZNR na privremenim i pokretnim gradilištima i procena rizika na njima i Kurs o primeni HACCP standarda.Dakle u toku desetodnevnog rada očekuje se veliki broj gostiju u Hotelu «Putnik». Osim organizatora prisutni će biti i studenti Visoke tehničke škole na obuci iz spasavanja u zimskim uslovima i skijanja, gosti iz inostranstva (sa radovima) brojni učesnici iz zemlje, predstavnici Ministarstva rada, MUP-a i MOR-a i Skupštine AP Vojvodine.

Ovog trenutka ovo su planirani sadržaji i mogu biti samo uvećani. U zabavnom i rekreativnom delu svim učesnicima organizator će ponuditi i početnu obuku iz skijanja, a pokušaće se organizovati i zabavni život iz animatore. Organizator će kao i prošle godine organizovati prevoz za učesnike od Novog Sada i Beograda do Kopaonika i nazad. 
Propratni dokument možete pregledati ili skinuti ovde: Propratni dokument