Додатне консултације (допунска настава)

Додатне консултације (допунска настава), за предмете летњег семестра, за студенте који нису испунили предиспитне обавезе, реализоваће се 21. и 22.06.2021. године према следећем распореду: