Након завршетка основних струковних студија на студијском програму Машинско инжењерство и стицања звања – струковни инжењер машинства (180 ЕСПБ) остварујете право на полагање/издавање лиценце:

  • 830 – Одговорни извођач машинских инсталација – детаљније

Након завршетка основних струковних студија на студијском програму Друмски саобраћај и стицања звања – струковни инжењер саобраћаја (180 ЕСПБ) остварујете право на полагање/издавање лиценце:

  • 870 – Одговорни извођач радова, струковни инжењер саобраћаја у друмском и градском саобраћају – детаљније

Након завршетка основних струковних студија на студијском програму Електротехника и стицања звања – струковни инжењер електротехнике (180 ЕСПБ) остварујете право на полагање/издавање лиценце:

  • 850 – Одговорни извођач електроенергетских радова ниског напона у зградама (објектима) – детаљније

Након завршетка специјалистичких струковних студија на студијском програму Машинско инжењерство и стицања звања – специјалиста струковни инжењер машинства (240 ЕСПБ) остварујете право на полагање/издавање лиценце:

  • 730 – Одговорни извођач радова, са специјалистичким струковним студијама, машинске опреме и инсталација – детаљније

Након завршетка специјалистичких струковних студија на студијском програму Саобраћајно инжењерство и стицања звања – специјалиста струковни инжењер саобраћаја (240 ЕСПБ) остварујете право на полагање/издавање лиценце:

  • 770 – Одговорни извођач радова, са специјалистичким струковним студијама, саобраћаја у друмском и градском саобраћају – детаљније

Након завршетка специјалистичких струковних студија на студијском програму Електроенергетика и стицања звања – специјалиста струковни инжењер електротехнике (240 ЕСПБ) остварујете право на полагање/издавање лиценце:

  • 750 – Одговорни извођач, са специјалистичким струковним студијама, електроенергетских радова ниског напона у зградама (објектима) – детаљније
  • 753 – Одговорни извођач, са специјалистичким струковним студијама, телекомуникационих радова у зградама (објектима) – детаљније