Водич за студентску мобилност

Erasmus студентска мрежа Србије објавила је Водич за студентску мобилности. Циљ Водича је да студенте у Србији упозна са програмима мобилности који су им на располагању. Бенефити учествовања у програмима мобилности су непроцењиви, а према истраживању које је спровела Европска комисија 80% алумниста програма мобилности нашло је посао у струци у року од 3 месеца након завршетка студија. Поред тога што програми мобилности младима пружају могућност личног и професионалног напретка, они представљају сигуран пут ка стварању додатне вредности у друштву и платформу за интеркултурални дијалог младих који доприноси рушењу стереотипа и предрасуда.

Иако се Водич за студентску мобилност објављује у тренутку када је кретање људи ограничено, он се уједино објављује у тренутку када почиње нови циклус Еразмус програма за период од 2021. до 2027. Овим приручником Еразмус студентска мрежа Србије желела је да подстакне младе да наставе да улажу у себе, изађу из зоне комфора и опробају се у стварима за које су до сада мислили да су им неприступачне. Овај водич је објавила Erasmus студентска мрежа Србије (ESN) уз подршку Делегације Европске уније у Србији. ESN је невладина студентска организација која подржава интернационалне студенте и развија студентске размене у Србији.