Конференције у организацији ВТШ НС

Конференција „Напредне технологије у функцији развоја привреде“, Врњачка Бања, Хотел „Краљ“, 1-3. јун 2022. : http://napredneteh.vtsns.edu.rs/

Конференцијa „Заштита од пожара и експлозија“, Будва, 1-4.09.2022. : http://zop.vtsns.edu.rs/

Конференцијa „Безбедносни инжењеринг, пожар, животна средина, радна околина и интегрисани ризици“, Будва, 1-4.9.2022. : http://zop.vtsns.edu.rs/

Конференција „Ризик и безбедносни инжењеринг“, Копаоник, Јануар 2023. : http://rizik.vtsns.edu.rs/

Конференција „Управљање знањем и информатика“, Kопаоник, Jануар 2023. : http://kmi.vtsns.edu.rs/