Основне струковне студије

КОНКУРС ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 2022/23. – други уписни рок – постављено 14.07.2022.

КОНКУРС ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 2022/23. – први уписни рок


Мастер струковне студије

КОНКУРС МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 2022/23. – други уписни рок – постављено 12.07.2022.

Конкурс за мастер струковне студије – постављено 02.07.2022. – у складу са одлуком Владе АПВ и Наставно-стручног већа Школе

КОНКУРС МАСТЕР* СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 2022/23. – први уписни рок – због очекивања добијања буџетских места на мастер струковним студијама, датуми пријаве из конкурса се померају на 04.07. и 05.07.2022. године, а остали датуми из конкурса се усклађују са њима, што ће бити благовремено објављено по добијању одлуке

*Напомена: Могуће су измене конкурса у складу са одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије