Руководство школе

Остали подаци

Руководиоци студијских програма на основним струковним студијама

Руководиоци студијских програма на мастер струковним студијама

Студентска служба

Сва питања у вези студентске службе можете слати на следећу mail адресу: studentska@vtsns.edu.rs