Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду уписује полазнике на кратки програм студија Информационе технологије. Овај кратки програм студија је евидентиран код Националног савета за високо образовање.

Који је циљ кратког програма стдуија Информационе технологије? За које послове се оспособљавају полазници?

Циљ кратког програма студија Информационе технологије је образовање кадра оспособљеног за учешће у тимовима за:

  • израду интерактивних веб сајтова прилагодљивих различитим уређајима, од персоналног рачунара до моблиног телефона
  • за израду објектно оријентисаног софтвера различитих намена
  • за стручно обављање послова и задатака који су везани за пројектовање и одржавање рачунарских мрежа

Колико траје кратки програм студија?

Кратки програм студија траје 1 семестар.

Ко има право уписа на кртаки програм студија?

Право уписа имају кандидати који су завршили средње образовање.

Које предмете слушају полазници уписани на кратки програм студија?

Полазници уписани на кратки програм студија слушају искључиво стручне предмете из области информационих технологија, а то су:

  1. Основи програмирања
  2. Објектно оријентисано програмирање
  3. Увод у интернет технологије
  4. Интернет језици и алати 1
  5. Интернет језици и алати 2
  6. Рачунарске мреже
  7. Стручна пракса

Да ли пoлазници уписани на кратки програм студија похађају праксу и где?

Полазници уписани на кратки програм студија похађају праксу у одговарајућим предузећима.

Колике су групе полазника кратког програма студија?

На кратком програму студија је предвиђен рад у малим групама од 30 студената.

Да ли је полазницима кратког програма студија обезбеђен довољан број рачунара?

Висока техничка школа има 5 рачунарских учионица са по 30 рачунара. На тај начин, за сваког полазника је обезбеђен рачунар.

Колико ЕСПБ бодова полазници стичу завршавањем кратког програма студија ?

Завршавањем кратког програма студија полазници стичу 30 ЕСПБ бодова.

Да ли полазници добијају неку потврду о завршетку крактког програма студија?

По завршетку кратког програма студија, полазници добијају сертификат и додатак сертификата у којем су наведени сви одслушани и положени предмети. Овај документ представља потврду да је полазник обучен и оспособљен да обавља конкретан посао.

Које су могућности даљег образовања након завршетка кратког програма студија?

При упису на акредитовани студијски програм основних струковних студија, може се вршити признавање ЕСПБ бодова стечених у оквиру кратког програма студија.

Како се пријавити за упис на кратки програм студија Информационе технологије?

Након формирања групе заинтересованих полазника, Школа ће објавити ранг листу студената у складу са Правилником о кратким програмима студија на Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду. Поред потребне документације коју можете прочитати у Конкурсу потребно је да попуните и следећу пријаву. Уколико нисте у могућности да лично дођете у Школу, скенирану документацију и попуњену пријаву можете послати на мејл : kps@vtsns.edu.rs.