Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду уписује полазнике на кратки програм студија Паметна окружења. Овај кратки програм студија је евидентиран код Националног савета за високо образовање.

Који је циљ кратког програма стдуија Паметна окружења? За које послове се оспособљавају полазници?

Циљ кратког програма студија Паметна окружења је да полазници стекну стручна знања, вештине и компетенције из области Електротехничког и рачунарског инжењерства неопходна за извођење аутоматизованих процеса у реалним паметним окружењима, односно неопходне за:

  • избор електроинсталационог материјала и прибора за извођење електроенергетских инсталација,
  • избор оптималне технологије израде паметног окружења за конкретан случај,
  • избор одговарајућих елемената аутоматизације (сензора, актуатора, микроконтролера и сл.) за конкретан случај паметног окружења,
  • имплементацију хардверско-софтверских решења за аутоматизацију процеса у реалним паметним окружењима.

Колико траје кратки програм студија?

Кратки програм студија траје 1 семестар.

Ко има право уписа на кртаки програм студија?

Право уписа имају кандидати који су завршили средње образовање.

Које предмете слушају полазници уписани на кратки програм студија?

Полазници уписани на кратки програм студија слушају искључиво стручне предмете, а то су:

  1. Електричне инсталације и осветљење
  2. Аутоматизација процеса
  3. Паметна окружења
  4. Паметне куће
  5. Стручна пракса

Да ли пoлазници уписани на кратки програм студија похађају праксу и где?

Полазници уписани на кратки програм студија похађају праксу у одговарајућим предузећима.

Колике су групе полазника кратког програма студија?

На кратком програму студија је предвиђен рад у малим групама од 20 студената.

Да ли је полазницима кратког програма студија обезбеђен довољан број рачунара?

Висока техничка школа има 5 рачунарских учионица са по 30 рачунара. На тај начин, за сваког полазника је обезбеђен рачунар.

Колико ЕСПБ бодова полазници стичу завршавањем кратког програма студија ?

Завршавањем кратког програма студија полазници стичу 30 ЕСПБ бодова.

Да ли полазници добијају неку потврду о завршетку крактког програма студија?

По завршетку кратког програма студија, полазници добијају сертификат и додатак сертификата у којем су наведени сви одслушани и положени предмети. Овај документ представља потврду да је полазник обучен и оспособљен да обавља конкретан посао.

Које су могућности даљег образовања након завршетка кратког програма студија?

При упису на акредитовани студијски програм основних струковних студија, може се вршити признавање ЕСПБ бодова стечених у оквиру кратког програма студија.

Како се пријавити за упис на кратки програм студија Паметна окружења?

Након формирања групе заинтересованих полазника, Школа ће објавити ранг листу студената у складу са Правилником о кратким програмима студија на Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду. Поред потребне документације коју можете прочитати у Конкурсу потребно је да попуните и следећу пријаву. Уколико нисте у могућности да лично дођете у Школу, скенирану документацију и попуњену пријаву можете послати на мејл: kps@vtsns.edu.rs.