Билатерални уговори

Middle Georgia State University

Висока техничка школа потписала је уговор о сарадњи са Middle Georgia State College-om, који обухвата признавање предмета из области Информационих технологија студентима Високе техничке школе.
Нашим студентима и дипломцима омогућава се наставак студирања на Middle Georgia State College-у до стицања Bachelor of Science дипломе из области Информационих технологија. Признати су готово сви предмети из области Информационих технологија положени на Високој техничкој школи, те се омогућава наставак студирања у трајању 1 – 1.5 године, до стицања 4-годишње BSc diplome Middle Georgia State College-a. Посебна погодност је могућност студирања on-line системом, што је неупоредиво повољније него студирање класичним начином учења.
Према плану и програму студирања на Middle Georgia State College-у изборни предмети омогућавају концентрисање на једну од наведених области:
  • Information Technology, B.S.
  • Information Technology, B.S.- Gaming Design, and Development
  • Information Technology, B.S.- Information Assurance and Security
  • Information Technology, B.S.- Integrated Digital Media
  • Information Technology, B.S.- Network Technologies and Administration
  • Information Technology, B.S. -Software Development
Током претходних година, наши студенти су имали прилике да се бесплатно укључе у по један предмет преко on-line система Middle Georgia State College-a. Њихова искуства била су веома позитивна, а за успех на предметима оцењени су максимално од стране америчких предавача.

Технички универзитет у Зволену, Словачка

Уговор о сарадњи са Техничким универзитетом у Зволену, Словачка.

Велеучилиште у Карловцу, Хрватска

Уговор о сарадњи са Велеучилиштем у Карловцу, Хрватска.

Политехнички универзитет у Темишвару, Румунија

Уговор о сарадњи са Политехничким универзитетом у Темишвару, Румунија.

Школа је члан међународне асоцијације високих школа Европе EURASHE.