Распоред наставе

Прва година – II семестар 
 1. Графичко инжењерство и дизајн – промењено 06.05.2022.
 2. Дизајн индустријских производа – промењено 06.05.2022.
 3. Веб дизајн – промењено 06.05.2022.
 4. Машинско инжењерство – промењено 06.05.2022.
 5. Друмски саобраћај – промењено 06.05.2022.
 6. Електротехника – промењено 06.05.2022.
 7. Информационе технологије – промењено 06.05.2022.
 8. Заштита од катастрофалних догађаја и пожара – промењено 06.05.2022.
 9. Заштита на раду – промењено 06.05.2022.
 10. Заштита животне средине – промењено 06.05.2022.

Друга година – IV семестар 

 1. Графичко инжењерство и дизајн – промењено 06.05.2022.
 2. Дизајн индустријских производа – промењено 06.05.2022.
 3. Веб дизајн – промењено 06.05.2022.
 4. Машинско инжењерство – промењено 06.05.2022.
 5. Друмски саобраћај – промењено 06.05.2022.
 6. Електротехника – промењено 06.05.2022.
 7. Информационе технологије – промењено 06.05.2022.
 8. Заштита од катастрофалних догађаја и пожара – промењено 06.05.2022.
 9. Заштита на раду – промењено 06.05.2022.
 10. Заштита животне средине – промењено 06.05.2022.