Распоред наставе

Прва година – II семестар 
 1. Графичко инжењерство и дизајн - промењено 28.01.2021.
 2. Дизајн индустријских производа - промењено 28.01.2021.
 3. Веб дизајн - промењено 28.01.2021.
 4. Машинско инжењерство – промењено 28.01.2021.
 5. Друмски саобраћај  - промењено 24.02.2021.
 6. Електротехника - промењено 29.01.2021.
 7. Информационе технологије - промењено 28.01.2021.
 8. Заштита од катастрофалних догађаја и пожара - промењено 24.02.2021.
 9. Заштита на раду - промењено 24.02.2021.
 10. Заштита животне средине – промењено 24.02.2021.

Друга година – IV семестар 

 1. Графичко инжењерство и дизајн - промењено 28.01.2021.
 2. Дизајн индустријских производа - промењено 28.01.2021.
 3. Веб дизајн - промењено 28.01.2021.
 4. Машинско инжењерство - промењено 24.02.2021.
 5. Друмски саобраћај - промењено 24.02.2021.
 6. Електротехника - промењено 24.02.2021.
 7. Информационе технологије - промењено 29.01.2021.
 8. Заштита од катастрофалних догађаја и пожара - промењено 29.01.2021.
 9. Заштита на раду - промењено 24.02.2021.
 10. Заштита животне средине - промењено 24.02.2021.