ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕДАЈИ ИЗВЕШТАЈА ЗА СТРУЧНУ ПРАКСУ И СТРУЧНУ МАСТЕР ПРАКСУ 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕДАЈИ ИЗВЕШТАЈА ЗА СТРУЧНУ ПРАКСУ

Обавештавају се студенти који обављају Стручну праксу у предузећу у периоду од 04.05.2022. до 01.07.2022. да попуњене дневнике праксе, извештаје, формулар за оцену  и анкетни лист 2 (комплетна документација за Стручну праксу) предају руководиоцу студијског програма најкасније до четвртка 30.06.2022. године.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕДАЈИ ИЗВЕШТАЈА ЗА СТРУЧНУ МАСТЕР ПРАКСУ 2

Обавештавају се студенти мастер студија Инжењерства заштите који обављају Стручну мастер праксу 2 у предузећу у периоду од 04.05.2022. до 01.07.2022. да попуњене дневнике праксе, извештаје, формулар за оцену и анкетни лист  (комплетна документација за Стручну мастер праксу 2) предају руководиоцу студијског програма (др Душан Гавански) најкасније до понедељка 27.06.2022. године.