Обавештавамо вас да, Министарство образовања, науке, истраживања и спорта Словачке Републике, српским студентима словачког језика нуди 4 места за летњу школу словачког језика, која ће се одржати –  за лично присуствовање од 30. јула до 19. августа 2023. године, и на даљину – од 31. јула до 12. августа 2023. године. Организатор и реализатор је Летња школа Studia Academica Slovaca (SAS) – центар за Словачки као страни језик, Филозофски факултет Универзитета Коменског у Братислави.

Задњи термин за пријаву је 26. мај 2023. године. Више информација је доступно на веб страници – www.fphil.uniba.sk/sas , а онлајн апликација је доступна на веб страници – http://slovak.minedu.sk.

Саставни део пријаве је краћи мотивациони лист, фотографија у електронској форми и потписана сагласност са обрадом личних података.