Пријављивање се врши директно преко линкова – http://apply.isc.bit.edu.cn/ где је потребно аплаудовати неопходна документа, као и путем линка – https://studyinchina.csc.edu.cn и такође аплаудовати неопходна документа (BIT’s Agency Number;10007;Type: B). За овај тип стипендија је потребно означити „Type: B“.

Званичан рок за пријављивање је од 15. октобра 2022. године – 15. априла 2023. године, али би било пожељно да се заинтересовани кандидати пријаве до краја фебруара 2023. године, с обзиром да је ограничен број места за пријаву.

Уколико су потребна додатна објашњења, кандидати се могу обратити Институту путем мејла: master_phd@bit.edu.cn.